وضعیت نابسامان گاز رسانی در زاهدان

نیک رو: یک مقایسه تصویری از وضعیت گازرسانی در زاهدان، در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده است. این تصویر وضعیت گازرسانی قبل و بعد از انتخابات در اسفند ماه سال 95 و آذر ماه امسال را نشان می‌دهد که با وجود اعلام رسیدن گازبه این شهر ، مردم زاهدان هنوز در صف کپسول گاز هستند. کاربری در واکنش به این تصویر نوشته است: «چیز عجیبی نیست. اینا شعاره، شعارم مال قبل انتخاباته، بعدش همه فراموش می‌کنن چی گفتن.» کاربر دیگری هم نوشت: «زاهدان همیشه همین‌قدر مردم مظلومی داره، کاش کسی واسه‌شون کاری کنه.»

آخرین اخبار