اخراج چهره سیاسی توسط خانم مجری در برنامه زنده! / او مدرک جعلی داشت! + فیلم

رکنا: یکی از مهمانان برنامه هم از رویلی خواست تا درباره مدارک تحصیلی خودش هم توضیح بدهد؛ اما رویلی جواب این سؤال را نداد.وقتی بحث بالا گرفت، مجری از مهمان برنامه خواست اگر راحت نیست از برنامه بیرون برود و رویلی هم برنامه را ترک کرد.‌

آخرین اخبار