آزار و اذيت خانم دكتر با بهانه شوخي كردن در غرب تهران!

نيك رو: مرد جواني كه با سوار كردن خانم هاي جوان از ميدان ونك تا غرب تهران آنها را مورد آزار قرار مي داد در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران تحت محاكمه قرار گرفت. به گزارش نيك رو، آذر ماه سال گذشته بود كه مرد جوان متاهلي به اتهام آزار و اذيت زنان جوان بازداشت شد. اين راننده جوان كه به صورت مسافربر از ميدان ونك به سمت غرب تهران حركت مي كرد سه مرتبه زنان جواني را سوار خودروي خود كرده و آنها را مورد تعرض قرار داده بود. بنابراين گزارش جلسه دادگاه امروز براي رسيدگي به اتهامات اين مرد تشكيل شد. در اين جلسه كه به رياست قاضي عبداللهي تشكيل شده بود يكي از خانم هاي جوان كه دكتراي حقوق داشت در جايگاه ايستاد و در دفاع از خود گفت: من آن روز سوار ماشين اين آقا شدم و وقتي اين مرد در كنار اتوبان با بهانه خراب شدن خودرويش ايستاد به او تعرض كردم كه او به صندلي عقب آمد و وقتي خواست به من دست بزند با يك لگد او را روي زمين پرت كردم و از محل متواري شدم. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و گفت: من اتهام آدمربايي را قبول ندارم و فقط به اين خانم ها دست زده ام. واقعا هدفم اذيت و آزار كسي نبود و صرفا شوخي مي كردم! در انتهاي جلسه قضات وارد شور شدند تا براي سرنوشت متهم تصميم گيري كنند.

آخرین اخبار