ممنوعيت فعاليت ٩ صرافی

نیک رو : روابط عمومی بانک مركزی اعلام كرد: در پی عدم رعايت قوانين و ضوابط، مجوز ٢ صرافی باطل و ٧ صرافی نيز بين یک تا سه ماه از ادامه فعاليت منع و تعليق شدند. در همين زمينه معاونت نظارت بانک مركزی، از تمامي صرافی‌ها خواست ضمن رعايت دقيق مقررات، نسبت به تطبيق فعالیت‌های خود خصوصا خرید و فروش ارز با مقررات تعريف شده اقدام كنند.  

آخرین اخبار