کار کثیف پزشک کینه ای بعد از اخراج از بیمارستانی در داراب + عکس

رکنا: یک پزشک اخراجی از بیمارستان شهر داراب با حضور در این مرکز درمانی، خساراتی وارد کرد که برآورد اولیه آن حدود 100 میلیون تومان است.

آخرین اخبار