موفقیت جوان فارسی در تولید طلای سبز

رکنا: جوان شیرازی موفق به جمع آوری و تولید انواع جلبک از ایران و تکثیر آنها شده است.

آخرین اخبار