مرگ مرموز خواهر و برادر میانسال در خانه پدری/ پرونده ای مرموز در برابر بازپرس جنایی پایتخت

نیک رو: ماجرای دختر و پسری که اجسادشان بعد از گذشت ماه ها از فوت شان در خانه پدری پیدا شده بود در دستور کار پلیس قرار گرفت و پرونده ای نیز برای بررسی این موضوع در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد. به گزارش نیک رو، جمعه ۲۱ دی ماه سال ماموران انتظامی در محدوده خیابان استاد نجات الهی در جریان کشف دو فقره جسد متعلق به خانم و آقایی حدودا ۵۵ ساله قرار گرفتند که بیش از شش ماه از مرگ شأن می گذشت. ماموران با حضور در محل کشف جسد تحقیقات اولیه خود را در این زمینه کلید زدند که یکی از همسایه ها عنوان داشت پدر و مادر متوفی همین اواخر فوت شده اند. تحقیقات در این زمینه از همسایه دیگری انجام شد که وی گفت: این دو خواهر و برادر به نام های مرجان و جمشید هستند که پسر میانسال عقب مانده ذهنی بوده و توسط خواهرش نگهداری می شد. آنها با هیچکس در ارتباط نبودند و بعد از فوت پدر و مادرشان تنها با سوپر مارکتی محل در ارتباط بودند. تحقیقات از همسایه ها برای شناخت این سوپر مارکتی کلید خورد که مشخص شد وی حدودا از هفت ماه پیش به طرز مرموزی مغازه را جمع کرده و از محل به طور ناگهانی رفته است! در انتها با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت اجساد که حتی استخوان هایشان نیز در حال پوسیدن بود برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شدند.

آخرین اخبار