سوالی از مرتضی حاجی: یک شايعه شده پسرتان را با خودتان به همشهری بردید؟ +فیلم

سوالی از مرتضی حاجی: یک شايعه شده پسرتان را با خودتان به همشهری بردید؟ حاجی: شايعه نبوده واقعيت است، با خودم آمد و با خودم رفت.

آخرین اخبار