رفتار خشنوت‌آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار +فیلم

رفتار زشت با کودک گل‌فروش/ کارمند هتاک اخراج شد صبح امروز ویدئویی در رابطه با رفتار خشنوت‌آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار منتشر شد که در آن دو کودک کار مجبور به خوردن گٌل می‌شوند. شهردار منطقه دو شهرداري كرمان خبر داده  فردي كه دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته‌گل‌های نرگس کرده بود، اخراج شد

آخرین اخبار