اشک های یک پدر / سبحان با زور و تهدید دختر 19 ساله ام را به خانه شان برد و آینده او را نابود کرد

رکنا: اشتباه کرده ام! اشتباه بزرگی که تاوان سختی برایش دادم ولی حالا بر مشکلاتم افزوده شده است و در شرایط وحشتناکی قرار گرفته ام به طوری که ...

آخرین اخبار