شوی تبلیغاتی شهرداری تهران! رکابزنی حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری در مقابا دوربین‌ها!+فیلم

رکابزنی شهرداران کلان شهرها تا دفتر معاون اول رئیس جمهور یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند. امروز در دوازدهمین سه‌شنبه بدون خودرو، ۱۴ شهردار کلانشهرهای ایران حناچی را همراهی کردند.

آخرین اخبار