جمال دوست خودش را لو داد| قتل به خاطر دزدیده شدن مواد مخدر+ تصویر

نیک رو: دو مرد جوان که فکر می کردند فردی مواد مخدرشان را دزدیده است او را با ضربات مهلکی به قتل رساندند. هر دو مظنون این ماجرا در بازداشت به سر می برند. یک مظنون به قتل دیگر در رابطه با جسدی که در بلوک 300 خیابان پتوس کشف شده بود دستگیر شد. به ترتیب از روی تصاویر، جمال جیونس 24 ساله و کولینس 20 ساله، آقای باربر را به دلیل اینکه فکر می کردند او مواد مصرفی شان را دزدیده است کشته اند و جسدش را در بلوک 300 رها کرده اند. این دو متهم در بازداشت به سر می بردند در حالیکه به عنوان متهم اول، جیونس بازداشت شده بود و او صراحتا عنوان می کند که در حالیکه به همراه کولینز مواد مخدر مصرف کرده بود این نقشه قتل را می کشند. براساس این گزارش، آنها فکر می کردند آقای باربر مواد مخدر آنها را سرقت کرده است. تحقیقات در این پرونده در جریان است در حالیکه احتمال می رود همین دو نفر تنها متهمان بازداشتی این پرونده باشند.  

آخرین اخبار