این مرد به جرم صبحانه خوردن سر کار بازداشت شد+ فیلم

مرد مصری که با همکار زن خود در اداره صبحانه خورده بود و از این اقدام  خود فیلمی در فضای مجازی پخش کرده بود توسط نیروی انتظامی عربستان سعودی بازداشت شد. گفتنی است این اتفاق در عربستان سعودی رخ داده و از آنجایی که حکومت این کشور قوانین سفت و سختی در این زمینه وضع کرده اند احتمال زندانی شدن طویل المدت برای این مرد وجود دارد. او تنها سر کار با همکار زن خود صبحانه خورده و از این اقدامش فیلمی در فضای مجازی پخش کرده است.

آخرین اخبار