وزیر نفت: امسال بنزین گران نمی شود

نیک رو :  دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت یا دو نرخی کردن بنزین نداشته و تا پایان سال توزیع بنزین با قیمت های فعلی انجام می گیرد.  

آخرین اخبار