اخبارجهانی | ویسی: استعفایم فیلم بازی کردن نبود/ در خوزستان گردوخاک تنفس می‌کنیم و باران سرب روی سرمان می‌آید، تنها دل خوشی اینجا فوتبال است