اخبارجهانی | دخیا: منچسترسیتی یکشنبه مقابل یک تیم آماده قرار می گیرد