اخبارجهانی | ذوالفقارنسب: نمی‌توانم فکر کی‌روش را بخوانم و بدانم چه برنامه‌ای دارد