اخبارجهانی | شولی: مطمئن باشید ویسی در استقلال خوزستان می‌ماند و به رفتن او فکر نمی‌کنیم