اين مهاجر افغان مادر و دختري را كشت| اگر او را ديديد با پليس تماس بگيريد+‌تصوير

نيك رو: اين مهاجر افغان كه تصوير او را مي بينيد تنها مظنون قتل مادر و دختري است كه در سوليهال انگلستان به قتل رسيده اند. براساس اين گزارش مادري به نام خائولو سليم و دخترش به نام رانيم اوده، دوشنبه شب جاري اجسادشان در حالي در خانه شان در سوليهال كشف شده است كه با ضربات شديد چاقو به قتل رسيده است. تحقيقات پليس در اينباره جريان دارد در حاليكه تنها جانباز تارين كه با رانيم در ارتباط بوده است به عنوان متهم اين دو قتل شناسايي شده است. تحقيقات پليس براي بازداشت متهم ادامه دارد و از شهروندان نيز خواسته شده است در  صورت ديدن اين مهاجر افغان پليس را در جريان بگذارند. به گزارش نيك رو، رانيم صاحب يك فرزند دو ساله است كه پدرش تارين نبوده است و تارين يك مهاجر افغان بوده كه از مدتي پيش در سوليهال ساكن شده بود. قاتل

آخرین اخبار