اخبارجهانی | گودموندسون: می خواهیم همان بلایی که سر رونالدو آوردیم، بر سر مسی هم بیاوریم