اخبارجهانی | ترکیب تیم های روسیه و عربستان مشخص شد