اخبارجهانی | بن عطیه: رویای مراکشی‌ها به حقیقت پیوست/ می‌خواهیم لذت ببریم