اخبارجهانی | کوپر: صلاح آماده بازی در مقابل اروگوئه است