اخبارجهانی | سرمربی پرتغال: اخراج لوپتگی تاثیر منفی روی اسپانیا نمی گذارد