اخبارجهانی | اظهارات جالب گران ترین مهاجم جهان درباره حضورش در پاریس