اخبارجهانی | بزرگترین ایرانی غایب در افتتاحیه جام جهانی