اخبارجهانی | بازیکن سابق پرسپولیس دیگر به ترکیه نمی رود