اخبارجهانی | عربستان به دنبال چندمین گل در جام جهانی است؟