اخبارجهانی | خبری خوش برای تیم ملی قبل از بازی با مراکش