اخبارجهانی | تدابیر شدید امنیتی و خوش‌آمدگویی مسئول فیفا به زبان فارسی