اخبارجهانی | تصویر برگزیده رسانه روسی از هواداران ایرانی