اخبارجهانی | تمرین جدی اسپانیایی‌ها پیش از مصاف با پرتغال