اخبارجهانی | انصراف کودک 10 ساله تونسی از بازی با کودک شطرنج باز اسرائیلی + عکس