اخبارجهانی | تا دقايقي ديگر رگ سفيد كاملا خاموش مي شود+تصوير