اخبارجهانی | بهترین خبر برای مصر؛ صلاح به اولین بازی جام جهانی می‌رسد