اخبارجهانی | استخدام مدیر عامل،مدیر فروش،مسئول صندوق در تهران