اخبارجهانی | استخدام مدیر فنی و مهندسی (مکانیک) در البرز