اخبارجهانی | استخدام کارمند دفتری در یک موسسه فرهنگی هنری در تهران