اخبارجهانی | استخدام بازاریاب با مزایا در گروه صنایع غذایی درنا در رشت