اخبارجهانی | استخدام مشاور ثبتی و حقوقی در یک موسسه حقوقی معتبر