اخبارجهانی | استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان در شرکت پدیده رهروان فرتاک