اخبارجهانی | استخدام مسئول پشتیبانی، مدیر فروشگاه اینترنتی در کاگو