اخبارجهانی | استخدام فروشنده با تجربه در پوشاک سبز در اهواز