اخبارجهانی | استخدام طراح معمار در شرکت سازینه نگار چوب ایرانیان در کرج