اخبارجهانی | استخدام منشی،مهندس مکانیک،کارگر فنی در شرکت چکاد ارتباط پایوند