اخبارجهانی | استخدام کارشناس برنامه ریزی در فروشگاه افق کوروش در قزوین