اخبارجهانی | استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی آرنا حیات دانش در شیراز