اخبارجهانی | استخدام مهندس کشاورزی،سرپرست تاسیسات درگروه صنایع غذایی کاسپین