اخبارجهانی | استخدام مربی ورزشی،اپراتور کامپیوتر،خدماتی در باشگاه الکتروفیت