اخبارجهانی | استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان/تهران ، قم ، فارس (مرودشت)